Közbeszerzés Dokumentumok Munkajelentés Munkaterv

Láthatók vagyunk ‒ Minden hivatalos nyelven is

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi-Nemzeti Kisebbségi Titkárság idén is odaítélt eszközöket azon tartományi szervek és szervezetek számára, amelyeknek a munkájában hivatalos használatban van a nemzeti kisebbségek-nemzeti közösségek nyelve. Intézményünk 50.000 dináros, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt támogatást többnyelvű, magyar és szerb nyelvű plakátok, szórólapok, hirdetmények nyomtatására, valamint intézményünk láthatóságának növelésére fordítottuk. Ennek köszönve egy új intézményi roll up bannerrel és egy cégtáblával gazdagodtunk, amit a horgosi Művelődési Ház falán helyeztünk el. A horgosi Művelődési Ház 2021 márciusa óta intézményünk egyik munkarészlege.

A Művészetek Házának rendezvényeit plakátokon, szórólapokon hirdettük, és ezeket eljuttattuk a magyarkanizsai intézményekbe (könyvtár, zeneiskola, Városháza, Ifjúsági Otthon, általános iskola, középiskola), és a városi hirdetőoszlopokon is elhelyeztük őket.

A Dobó Tihamér Képtárban folyamatosak voltak a kiállítások, a kézműves foglalkozások, de a Művészetek Házában is jegyeztünk filmvetítéseket, színházi előadásokat, ismeretterjesztő előadásokat, találkozókat. Ezeket mind elektronikusan, mind papír alapon igyekeztünk eljuttatni az érdeklődőkhöz, felhívni a figyelmet a programokra.

A felnőttképzési részleg munkájához, a tanfolyamok toborzásához, szervezéséhez, lebonyolításához szükséges többnyelvű nyomtatványok, tanúsítványok, bizonylatok, jelentkezési lapok, adatlapok, adatvédelmi nyilatkozatok is ennek a programnak a segítségével kerültek nyomtatásba és jutottak el ügyfeleinkhez.

Intézményünk ügyintézése kétnyelvű. A hivatalos szerb nyelvű dokumentáció mellett felhasználóink számára magyar nyelven is biztosítjuk a szükséges dokumentumokat.

A titkárságnak ezúton is köszönjük a bizalmat és a támogatást, amelyen keresztül munkánk színvonalasabb, tevékenységünk sokrétűbb, és amivel községünk polgárai számára nagyfokú eligazodást, tájékozódást, tájékoztatást biztosítunk.