Јавне набавке Документи Извештај о раду Програм рада установе

Правилник о ближем уређиванју поступка јавне набвке

ЈАВНА НАБАВКА БИОСКОПСКОГ ПЛАТНА И АУДИО СИСТЕМА - ЈН 2/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН - НАБАВКА БИОСКОПСКОГ ПЛАТНА И АУДИО СИСТЕМА
ЈН 2/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА БИОСКОПСКОГ ПЛАТНА И АУДИО СИСТЕМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА КОНЦЕРТНОГ КЛАВИРА - ЈН 1/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН - КОНЦЕРТНИ КЛАВИР
ЈН 1/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - КОНЦЕРТНИ КЛАВИР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА РАЧУНАРА И СОФТВЕРА
ЈНМВ 1/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – НАБАВКА РАЧУНАРА И СОФТВЕРА
ЈНМВ 1/2017

Одлука о додели уговора
ЈНМВ 1/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 1/2017